Duyệt bởi
Thẻ: saokhuedl

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 6

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 6

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 6: Anh A là công nhân của nhà máy C từ ngày 01/07/1992, làm việc trong môi trường lao động có yếu tố nguy hiểm. Anh bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ thời điểm này đến tháng 9/2017. Theo hợp đồng lao động, ngày nghỉ hàng tuần của anh là chủ nhật, số ngày làm việc theo tiêu chuẩn trong tháng là 24…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 5

BÀI TẬP TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 5

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 5: Anh A là công nhân của nhà máy C từ ngày 01/07/1992, làm việc trong môi trường lao động có yếu tố nguy hiểm. Anh bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ thời điểm này đến tháng 10/2017. Theo hợp đồng lao động, ngày nghỉ hàng tuần của anh là chủ nhật, số ngày làm việc theo tiêu chuẩn trong tháng là 24…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 4

BÀI TẬP TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 4

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 4: Anh A là công nhân của nhà máy C từ ngày 01/08/1991, làm việc trong môi trường lao động có yếu tố độc hại. Anh bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ thời điểm này đến tháng 10/2017. Theo hợp đồng lao động, ngày nghỉ hàng tuần của anh là chủ nhật, số ngày làm việc theo tiêu chuẩn trong tháng là 24…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 3

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 3

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 3: Anh A là bác sĩ của bệnh viện tư nhân B từ ngày 01/01/1990, làm việc trong môi trường lao động có yếu tố độc hại. Anh bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ thời điểm này đến tháng 10/2017. Theo hợp đồng lao động, ngày nghỉ hàng tuần của anh là chủ nhật, số ngày làm việc theo tiêu chuẩn trong tháng…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 2

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 2

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 2: Ông C bị tai nạn lao động tháng 4/2016. Sau khi điều trị ổn định tại bệnh viện ông được giám định có mức suy giảm khả năng lao động là 35%. Ông C có 12 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức tiền lương theo hợp đồng lao động trong tháng 3/2016 là 5.100.000 đồng/ tháng. Tiền lương tối thiểu chung: 1.150.000 đồng….

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 1

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 1

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 1: Ông C bị tai nạn lao động tháng 4/2016. Sau khi điều trị ổn định tại bệnh viện ông được giám định có mức suy giảm khả năng lao động là 25%. Ông C có 12 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức tiền lương theo hợp đồng lao động trong tháng 3/2016 là 5.100.000 đồng/ tháng. Tiền lương tối thiểu chung: 1.150.000 đồng….

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 12

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 12

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 12: Ông A có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có đủ 15 năm làm cộng việc đặc biệt nặng nhọc, bị suy giảm khả năng lao động 61%. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu cho ông trong các trường hợp sau đây: a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2017, khi được 45 tuổi 3 tháng. b….

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 11

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 11

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 11: Bà A làm việc trong điều kiện lao động bình thường, có 27 năm 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bà bị suy giảm khả năng lao động 81%, nghỉ việc hưởng lương hưu khi 46 tuổi 6 tháng. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu cho bà A trong các trường hợp sau đây: a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 10

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 10

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 10: Ông A làm việc trong điều kiện lao động bình thường, có 26 năm 3 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ông bị suy giảm khả năng lao động 81%, nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 51 tuổi. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu cho ông A trong các trường hợp sau đây: a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào…

Đọc Thêm Đọc Thêm