BÀI TẬP NGÀY NGHỈ HÀNG NĂM 5

BÀI TẬP NGÀY NGHỈ HÀNG NĂM 5

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 5 Anh Toàn quê ở Nha Trang, là công nhân của công ty Y tại thành phố Hồ Chí Minh từ 01/01/2005, làm việc trong điều kiện nặng nhọc. Hãy tính số ngày nghỉ hàng năm của anh Toàn trong năm 2017 biết mỗi lần nghỉ hàng năm về thăm quê anh Toàn phải mất 02 ngày đi đường (cả đi lẫn về). Bài giảng liên quan:…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP NGÀY NGHỈ HÀNG NĂM 4

BÀI TẬP NGÀY NGHỈ HÀNG NĂM 4

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 4 Anh Minh quê ở Thái Bình, là nhân viên của công ty X tại thành phố Hồ Chí Minh từ 01/01/2001, làm việc trong điều kiện bình thường. Hãy tính số ngày nghỉ hàng năm của anh Minh trong năm 2017 biết mỗi lần nghỉ hàng năm về thăm quê anh Minh phải mất 05 ngày đi đường (cả đi lẫn về). Bài giảng liên quan:…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP NGÀY NGHỈ HÀNG NĂM 3

BÀI TẬP NGÀY NGHỈ HÀNG NĂM 3

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 3 Anh Khánh là công nhân công ty Z từ 01/01/2003, làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc. Hãy tính số ngày nghỉ hàng năm của anh Khánh trong năm 2017. Bài giảng liên quan: Ngày nghỉ hàng năm của người lao động

BÀI TẬP NGÀY NGHỈ HÀNG NĂM 2

BÀI TẬP NGÀY NGHỈ HÀNG NĂM 2

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 2 Anh Bảo là công nhân của công ty Y từ 01/01/2002, làm việc trong điều kiện nặng nhọc. Hãy tính số ngày nghỉ hàng năm của anh Bảo trong năm 2017. Bài giảng liên quan: Ngày nghỉ hàng năm của người lao động

BÀI TẬP NGÀY NGHỈ HÀNG NĂM 1

BÀI TẬP NGÀY NGHỈ HÀNG NĂM 1

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 1 Anh An là nhân viên của công ty X từ 01/01/2000, làm việc trong điều kiện bình thường. Hãy tính số ngày nghỉ hành năm của anh An trong năm 2017. Bài giảng liên quan: Ngày nghỉ hàng năm của người lao động

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 2

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 2

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 2: Anh A có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ thứ 2, ngày 26/12/2016 đến 06/01/2017. Hãy tính chế độ ốm đau cho anh A biết: – Ngày nghỉ hàng tuần của anh A là thứ 7 và chủ nhật; – Anh A đóng bảo hiểm xã hội được 6 năm. Năm 2016 anh A đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 1

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 1

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 1: Anh A nghỉ hàng năm từ thứ 2, ngày 03/10/2016 đến 18/10/2016 và anh phải điều trị ốm đau tại bệnh viện từ 07/10/2016 đến 21/10/2016. Hãy tính chế độ ốm đau cho anh A biết: – Ngày nghỉ hàng tuần của anh A là thứ 7 và chủ nhật; – Anh A đóng bảo hiểm xã hội được 5 năm, năm 2016 anh đóng bảo…

Đọc Thêm Đọc Thêm