Duyệt bởi
Chuyên mục: Bài tập Môn Luật Lao động

Bài tập tiền lương 1

Bài tập tiền lương 1

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 1: Hãy điền các giá trị còn thiếu trong mỗi trường hợp độc lập trong bảng dưới đây. Các giá trị cho sẵn là giá trị tối thiểu. Đơn giá: đồng/giờ. Bài giảng liên quan: Chế độ tiền lương của người lao động

Bài tập chế độ thai sản 3

Bài tập chế độ thai sản 3

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 3: Chị C liên tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 2 năm. Ngày 2/9/2016, chị C đã mang thai được 8 tháng, chị xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh. Ngày 01/10/2016, chị sinh được 1 bé trai. Không may ngày 5/11/2016 bé trai chết. Hỏi chị C được hưởng quyền lợi gì từ chế độ thai sản?. Biết…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Bài tập Chế độ thai sản 2

Bài tập Chế độ thai sản 2

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 2: Chị A sinh con vào ngày 2/11/2016. Hỏi chồng chị A được hưởng quyền lợi gì từ chế độ thai sản trong các trường hợp sau đây: a. Vợ chồng chị A cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. b. Chỉ có chồng chị A tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Biết: – Từ đầu năm 2016 trở đi, chồng chị A…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Bài tập chế độ thai sản 1

Bài tập chế độ thai sản 1

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 1: Pháp luật bảo hiểm xã hội 2006 và pháp luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về chế độ thai sản có gì khác nhau? Bài giảng liên quan: Chế độ thai sản

Bài tập Chế độ thôi việc của người lao động 1

Bài tập Chế độ thôi việc của người lao động 1

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 1: Năm 2016 doanh nghiệp Trung Nam thay đổi cơ cấu tổ chức, mặc dù doanh nghiệp đã bàn bạc với tổ chức công đoàn của công ty, tìm mọi biện pháp nhưng vẫn không thể giải quyết được việc làm mới cho một nhóm người lao động 09 người trong cùng bộ phận. Sau khi đã thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Bài tập chế độ thai sản 10

Bài tập chế độ thai sản 10

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 10 Vợ chồng anh A liên tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 5 năm. Diễn biến tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong năm 2016 của vợ chồng anh A như sau: – Đối với vợ anh A: + Từ tháng 1 đến tháng 4: 4.500.000 đồng/tháng. + Từ tháng 5 trở đi: 5.000.000 đồng/tháng. – Đối với anh…

Đọc Thêm Đọc Thêm