Duyệt bởi
Chuyên mục: Bài tập Môn Luật Lao động

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 8

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 8

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 8: Ông A có 21 năm 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Ông nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 50 tuổi. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu của ông trong các trường hợp sau: a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2017 b. Ông…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 7

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 7

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 7: Bà A làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Có 20 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bị suy giảm khả năng lao động 61%. Nghỉ việc hưởng lương hưu khi 51 tuổi 9 tháng. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu của bà A trong các trường hợp sau đây: a. Bà A nghỉ việc hưởng lương hưu vào…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 6

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 6

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 6: Ông A làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Có 25 năm 5 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bị suy giảm khả năng lao động 61%. Nghỉ việc hưởng lương hưu khi 56 tuổi 4 tháng. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu của ông A trong các trường hợp sau đây: a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 5

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 5

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 5: Bà A làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 55 tuổi. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu của bà A trong các trường hợp sau đây: a. Bà A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2017 b. Bà A nghỉ việc hưởng lương hưu vào…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 4

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 4

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 4: Ông A làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu của ông A trong các trường hợp sau đây: a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2017 b. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 3

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 3

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 3: Bà Q là người hoạt động không chuyên trách ở xã, tại thời điểm nghỉ việc bà Q đủ 55 tuổi và có 18 năm đóng bảo hiểm xã hội (trong đó có 4 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện). Hỏi bà Q có được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng không? Vì sao? Căn cứ pháp lý? Bài giảng liên quan: Chế…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 2

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 2

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 2: Bà T có quá trình công tác từ tháng 01/1998 làm giáo viên dạy cấp 1 đến tháng 4/2012 chuyển sang làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở cấp xã. Bà T đủ 55 tuổi, nghỉ việc từ tháng 4/2016. Hỏi bà T có được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng không? Vì sao? Căn cứ pháp lý? Bài giảng liên…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 1

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 1

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 1: Ông N có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó từ tháng 01/1998 đến tháng 12/2007 làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; từ tháng 01/2008 đến tháng 3/2016 ông N chuyển địa điểm làm việc đến nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 (vẫn làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm). Ông N…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 9

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 9

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 9: Bà A có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 03 tháng, mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Bà bắt đầu nghỉ việc điều trị bệnh tại bệnh viên từ 15/8/2016 đến 18/4/2017. Hãy tính chế độ ốm đau cho bà A biết tháng 7/2016 bà A đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức lương 5.500.000…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 8

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 8

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 8: Hai vợ chồng chị T đều tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Có con trai 5 tuổi bị ốm phải nằm điều trị bệnh từ thứ 3 ngày 07/3/2017 đến 11/3/2017. Trong thời gian này, cả hai vợ chồng chị T đều nghỉ việc để chăm sóc con. Hãy tính chế độ ốm đau cho vợ chồng chị T biết: – Ngày nghỉ hàng…

Đọc Thêm Đọc Thêm