Duyệt bởi
Chuyên mục: Bài giảng môn Luật lao động

Chế độ ốm đau

Chế độ ốm đau

Bài giảng: Chế độ ốm đau © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt 1. Đối tượng áp dụng Theo Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động gồm: – Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Chế độ hưu trí

Chế độ hưu trí

Bài giảng: Chế độ hưu trí © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà lạt 1. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí Theo Điều 53 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là người lao động gồm: (1) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Bài giảng: Chế độ bảo hiểm thất nghiệp © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà lạT 1. Trợ cấp thất nghiệp. Căn cứ pháp lý: Điều 49 Luật Việc làm năm 2013, Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH 1.1. Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: Điều kiện thứ…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Bài giảng: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà lạt 1. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Căn cứ pháp lý: Điều 38, Điều 39, điều 41 và điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012 Đầu tiên phải khẳng định rằng, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp

Bài giảng: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà lạt 1. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp Căn cứ pháp lý: Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012, Điều 11 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp là sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Chế độ trợ cấp thôi việc

Chế độ trợ cấp thôi việc

Bài giảng: Chế độ trợ cấp thôi việc © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà lạt Căn cứ pháp lý đang được áp dụng: – Điều 36, Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 – Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. 1. Khái niệm trợ cấp thôi việc Trợ cấp thôi việc là một khoản tiền do người sử dụng lao động chi trả cho người lao động khi người lao động…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Chế độ trợ cấp mất việc làm

Chế độ trợ cấp mất việc làm

Bài giảng: Chế độ trợ cấp mất việc làm © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà lạt Căn cứ pháp lý: – Điều 44, Điều 45, Điều 49 Bộ luật Lao động năm 2012 – Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. 1. Khái niệm việc làm, mất việc làm và trợ cấp mất việc làm Khoản 1 Điều 9 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Việc làm là hoạt động lao…

Đọc Thêm Đọc Thêm