Bài tập Chế độ thôi việc của người lao động 1

Bài tập Chế độ thôi việc của người lao động 1

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt

Câu 1:
Năm 2016 doanh nghiệp Trung Nam thay đổi cơ cấu tổ chức, mặc dù doanh nghiệp đã bàn bạc với tổ chức công đoàn của công ty, tìm mọi biện pháp nhưng vẫn không thể giải quyết được việc làm mới cho một nhóm người lao động 09 người trong cùng bộ phận. Sau khi đã thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh về việc này, ngày 10 tháng 11 năm 2016 tổng giám đốc công ty đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với nhóm 09 người lao động này kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2016.
Hỏi: Khi chấm dứt hợp đồng lao động với nhóm 09 người lao động này thì công ty xây dựng Trung Nam phải có trách nhiệm gì? Biết:
– 09 người lao động này bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp Trung Nam từ 01/01/2005.
– Diễn biến tiền lương theo hợp đồng lao động của 09 người lao động này như sau:
– Từ tháng 01/2005 đến tháng 12/2007: 4.000.000 đồng/ tháng.
– Từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2010: 5.000.000 đồng/ tháng.
– Từ tháng 01/2011 đến tháng 7/2016: 6.000.000 đồng/ tháng.
– Từ 01/8/2016 trở đi: 7.000.000 đồng/ tháng.
Từ 01/01/2009 trở đi 09 người lao động này liên tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Bài giảng liên quan: Chế độ trợ cấp mất việc làm, Chế độ trợ cấp thôi việc.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *