Bài tập tiền lương 1

Bài tập tiền lương 1

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt

Câu 1:
Hãy điền các giá trị còn thiếu trong mỗi trường hợp độc lập trong bảng dưới đây. Các giá trị cho sẵn là giá trị tối thiểu.
Đơn giá: đồng/giờ.

Bài giảng liên quan: Chế độ tiền lương của người lao động

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *