Bài tập chế độ thai sản 9

Bài tập chế độ thai sản 9

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt

Câu 9:

Vợ chồng anh A liên tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 5 năm. Diễn biến tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong năm 2016 của vợ chồng anh A như sau:
– Đối với anh A:
+ Từ tháng 1 đến tháng 4: 5.500.000 đồng/tháng.
+ Từ tháng 5 trở đi: 6.100.000 đồng/tháng.
– Đối với vợ anh A: từ tháng 1/2016 trở đi: 8.000.000 đồng/tháng.
– Mức lương cơ sở tại tháng nhận nuôi con nuôi: 1.210.000 đồng.
Ngày 28/7/2016, vợ chồng anh A nhận nuôi một bé gái. Bé gái sinh ngày 01/7/2016. Hỏi vợ chồng anh A được hưởng quyền lợi gì từ chế độ thai sản trong các trường hợp sau đây:
a. Vợ anh A nghỉ việc từ ngày nhận nuôi con nuôi để chăm sóc con.
b. Anh A nghỉ việc từ ngày nhận nuôi con nuôi để chăm sóc con.
c. Cả hai vợ chồng anh A đều nghỉ việc từ ngày nhận nuôi con nuôi để chăm sóc con.
d. Cả hai vợ chồng anh A đều không nghỉ việc để chăm sóc con.

Bài giảng liên quan: Chế độ thai sản

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *