BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 6

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 6

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt

Câu 6:

Ông A làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Có 25 năm 5 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bị suy giảm khả năng lao động 61%. Nghỉ việc hưởng lương hưu khi 56 tuổi 4 tháng. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu của ông A trong các trường hợp sau đây:
a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2017
b. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2018
c. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2019
d. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2020
e. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2021
f. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2022

Bài giảng liên quan: Chế độ hưu trí

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *