BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 4

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 4

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt

Câu 4:
Ông A làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu của ông A trong các trường hợp sau đây:
a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2017
b. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2018
c. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2019
d. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2020
e. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2021
f. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2022

Bài giảng liên quan: Chế độ hưu trí

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *