BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 1

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 1

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt

Câu 1:
Ông N có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó từ tháng 01/1998 đến tháng 12/2007 làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; từ tháng 01/2008 đến tháng 3/2016 ông N chuyển địa điểm làm việc đến nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 (vẫn làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm). Ông N nghỉ việc từ tháng 4/2016, khi ông đủ 57 tuổi.
Hỏi ông N có được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng không? Vì sao? Căn cứ pháp lý?

Bài giảng liên quan: Chế độ hưu trí

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *